Nie masz konta: Zarejestruj się
Polski
Login (adres e-mail): Hasło: Zapamiętaj mnie
ISSN: Tytuł: . Wyszukiwanie zaawansowane


Nasze produkty
Wyszukiwarka Czasopism Punktowanych MNiSW 2012Zaawansowana wyszukiwarka wyników ewaluacji czasopism naukowych MNiSW 2012
IC Journal Master ListIndeksacja w punktowanej, międzynarodowej bazie naukowej, przekrojowa ewaluacja czasopism, wsparcie w rozwoju czasopisma
IC Publishers PanelWydawanie czasopism w wersji on-line w wielu wersjach językowych, sprzedaż subskrybcji, nawiązanie współpracy z autorami i recenzentami
IC PublishingProfesjonlane redagowanie, drukowanie i dystrybucja czasopism naukowych
IC ScientistsPrezentacja dokonań naukowców, zaproszenia do międzynarodowych projektów badawczych i współpracy z firmami komercyjnymi
IC InstitutionDoskonałe narzędzie wspierające zarządzanie jednostką naukową, umożliwia wielowymiarową analizę osiągnięć jednostki i afiliowanych naukowców


Zapoznaj się z wynikami ewaluacji czasopism MNiSW 2012
W wyszukiwarce znajdziesz wyniki ewaluacji czasopism 2012 umieszczonych w części A (czasopisma posiadające obliczony wskaźnik Impact Factor), części C (znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities - ERIH) oraz części B (czasopisma, które spełniły kryteria wstępne oceny parametrycznej na podstawie ankiet i nie znalazły się w części A i C Wykazu). Znajdziesz też czasopisma, które nie otrzymały punktów w ewaluacji 2012.


Wyszukiwarka podstawowa
Tytuł:
ISSN: eISNN:
DOI:
Wyszukiwarka zaawansowana
Lista:
Wskazuje w której części Wykazu czasopism naukowych (A, B lub C) znajduje się dane czasopismo - wykaz sporządzony został na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Na liście "Z" umieszczone zostały czasopisma, które przystąpiły do procesu parametryzacji, ale nie zostały przydzielone do żadnej z list - na podstawie informacji z MNiSW
 • - Wybierz -
 • A
 • B
 • C
 • Z

Kraj:
 • - Wybierz -
 •  Australia
 •  Bułgaria
 •  Brazylia
 •  Kanada
 •  Szwajcaria
 •  Czechy
 •  Niemcy
 •  Hiszpania
 •  Estonia
 •  Finlandia
 •  Francja
 •  Wielka Brytania
 •  Grecja
 •  Chorwacja
 •  Węgry
 •  Indie
 •  Włochy
 •  Japonia
 •  Korea Południowa
 •  Litwa
 •  Mołdawia
 •  Macedonia
 •  Holandia
 •  Polska
 •  Rumunia
 •  Rosja
 •  Słowacja
 •  Słowenia
 •  Szwecja
 •  Turcja
 •  Ukraina
 •  Stany Zjednoczone
Województwo:
 • - Wybierz -
 • województwo dolnośląskie
 • województwo kujawsko-pomorskie
 • województwo lubelskie
 • województwo lubuskie
 • województwo łódzkie
 • województwo małopolskie
 • województwo mazowieckie
 • województwo opolskie
 • województwo podkarpackie
 • województwo podlaskie
 • województwo pomorskie
 • województwo śląskie
 • województwo świętokrzyskie
 • województwo warmińsko-mazurskie
 • województwo wielkopolskie
 • województwo zachodniopomorskie

Wersje online:
Indeksacja w bazach danych:

Punkty od: do:

Forma wydania:
 • - Wybierz -
 • Internetowa
 • Drukowana
 • Media cyfrowe
Język publikacji:
 • - Wybierz -
 • niemiecki
 • polski
 • angielski
 • rosyjski
 • francuski
 • hiszpański
 • czeski
 • ukraiński
 • słowacki
 • serbski
 • bułgarski
 • chorwacki
 • słoweński
 • białoruski
 • włoski
 • portugalski
 • litewski
 • szwedzki
 • rumuński
 • łaciński
 • duński
 • holenderski
 • turecki
 • węgierski
 • afrykanerski
 • japoński
 • chiński standardowy
 • arabski
 • esperanto
Częstotliwość:
 • - Wybierz -
 • rocznik
 • kwartalnik
 • półrocznik
 • dwumiesięcznik
 • miesięcznik
 • dwutygodnik
 • tygodnik
 • inne
 • wydawnictwo internetowe

Dyscypliny:

  Redaktor naczelny:
  Wydawca:
  Zarejestruj się
  Aby skorzystać z możliwości wyszukiwania zaawansowanego musisz posiadać konto w ICI i zalogować się:

  Zaloguj się
  Login (adres e-mail):
  Hasło:
  Nie masz konta: Zarejestruj się


  Wyszukaj interesujące Cię czasopismo i sprawdź, jaką liczbę punktów uzyska artykuł opublikowany w tym czasopiśmie.
  Wpisz w odpowiednie pole wyszukiwarki numer ISSN, tytuł lub część tytułu, następnie przejrzyj listę czasopism spełniających podane przez Ciebie kryteria. Dowiesz się, w której części wykazu (A, B, C) znajduje się czasopismo, ile punktów uzyska artykuł w nim opublikowany. Możesz też poznać szczegółowe dane czasopisma, kontakt do redakcji, adres www oraz e-mail. Funkcjonalność ta dostępna jest po zarejestrowaniu, dlatego zwracamy się do Ciebie z uprzejmą prośbą – zarejestruj się i dołącz do trzystutysięcznej społeczności naukowców z całego świata!
  Skontaktuj się z redakcją wybranego czasopisma.
  Chcesz nawiązać współpracę z interesującym czasopismem naukowym? Zarejestruj się! – uzyskasz dostęp do danych teleadresowych redakcji, strony www oraz adresu e-mail. Będziesz mógł bezpośrednio zwrócić się do redakcji. Jeżeli pokażesz redakcji wybranego czasopisma Twój profil w międzynarodowej społeczności naukowców IC Scientists, Twoje szanse na nawiązanie współpracy z wybranym czasopismem znacznie wzrosną.
  Wprowadź Twoje czasopismo do bazy IC Journal Master List.
  Indeksacja w prestiżowej bazie naukowej IC Journal Master List to nie tylko dodatkowe punkty w ewaluacji czasopism MNiSW, ale również międzynarodowa promocja i prestiż. Dodatkowo otrzymasz możliwość skorzystania z raportów ewaluacji IC JML, dzięki którym czasopisma uzyskują wskazówki, jak poprawić jakość wydawniczą i osiągnąć jeszcze lepszą pozycję w rankingach czasopism naukowych.


  Strona główna . O nas . Regulamin . Kontakt
  Copyright © 2012 Index Copernicus. Wszystkie prawa zastrzeżone.